İK Politikamız

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Başatlı’ ya bağlılıklarını ön planda tutmak.

• Çalışanlarımıza sürekli eğitimlerle kendilerini kişisel ve mesleki geliştirme olanakları sağlamak.

• Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak.

• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak.

• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek.

• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek.

• İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.